ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ

บริษัท พลังแสงสุริยะ ฐาน1 จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ลักษณะพื้นที่

โครงการสีเขียว สามารถทำโรงงานขนาดเล็กหรือโกดังเก็บสินค้าได้

พื้นที่โครงการ

90 ไร่ 3 งาน 33 ตร.ว.

จำนวน

65 โรงงาน  + 9 อาคารพาณิชย์

จำนวนโรงงานแต่ละแบบ

Type A: 24, Type B: 19, Type C: 18, Type D: 4

แผนที่โครงการ

Google Maps

ผังโครงการ

เจ้าของโครงการ

บริษัท พลังแสงสุริยะ ฐาน1 จำกัด

ที่ตั้งโครงการ

ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ลักษณะพื้นที่

โครงการสีเขียว สามารถทำโรงงานขนาดเล็กหรือโกดังเก็บสินค้าได้

พื้นที่โครงการ

90 ไร่ 3 งาน 33 ตร.ว.

จำนวน

65 โรงงาน  + 9 อาคารพาณิชย์

จำนวนโรงงานแต่ละแบบ

Type A: 24, Type B: 19, Type C: 18, Type D: 4

กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดโรงงาน

Google Maps

ผังโครงการ